Raditi prema svjetlijoj budućnosti

Kroz niz treninga u Šapcu, Vladimircima, Malom Zvorniku i Bogatiću, na kojima je sudjelovalo preko 100 zdravstvenih i socijalnih djelatnika, nastavili smo s implementacijom projektih aktivnosti u sklopu Support life projekta.

Take Care!

Projekt “Take Care!“ Developing and improving health and social services for vulnerable groups ugovoren u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020,

nominiran je za nagradu

“REGIOSTARS AWARD 2019“

Europsku nagradu za najinovativnije regionalne projekte.

 

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see”

Mark Twain

KONTAKT TAKE CARE

    Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice  isključiva je odgovornost Bubamare, udruge osoba s invaliditetom Vinkovci i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.