Obavijest!

 

Projektni partneri iz Hrvatske i Srbije redovno prate situaciju koju je prouzročila pandemija COVID-19

te sve potrebe korisnika u ruralnim područjima Vukovarsko srijemske županije i Mačvanskog okruga.

Naši mobilni timovi su i dalje angažirani te nastavljamo  sa projektnim aktivnostima u onom opsegu koliko to trenutna situacija dozvoljava.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju!

 

#ostanitedoma

ŠABAC

Obuka za jačanje zdravstvenih i socijalnih usluga

 

Kroz niz treninga u Šapcu, Vladimircima, Malom Zvorniku i Bogatiću, na kojima je sudjelovalo preko

100 zdravstvenih i socijalnih djelatnika, nastavili smo s implementacijom projektih aktivnosti u sklopu

Support life projekta.

Cilj treninga je povećati kapacitet profesionalaca u programskom području Vukovarsko srijemske županije I Okruga Mačva kako bi mogli djelovati na području palijativne skrbi.

 

 

Training to strengthen health and social care services

 

Through series of trainings in Šabac, Vladimirci, Mali Zvornik and Bogatić, at which participated over a

100 health and social care professionals, we continued the project implementation of the project

"Support life".

The aim of the trainings was to improve the capacities of professionals in the Program area so that they can take part in the field of palliative care.

Edukacija za  jačanje kapaciteta u području palijativne skrbi

 

U organizaciji partnera Caritas Šabac tijekom dva vikenda u prosincu održana je edukacija

“Palijativno zbrinjavanje u lokalnoj zajednici” na kojoj su sudjelovali zdravstveno socijalni djelatnici

partnerskih organizacija na projektu "Support life", Udruga Bubamara iz Vinkovaca,

Dom za starije i nemoćne Ilok, Dom zdravlja “Dr Draga Ljočić” Šabac i Caritas Šabac.


Edukacija je projektna aktivnost u okviru projekta “Support life” koji je ugovoren u okviru

Interreg - IPA CBC programa Hrvatska-Srbija a sufinancira se sredstvima Europske unije.
Cilj edukacije je da se ljudskim resursima u uključenim institucijama iz sistema zdravstvene i socijalne skrbi osnaže kapaciteti za zaštitu starih i drugih osoba u nepovoljnom položaju u zajednici.

Usluga palijativne skrbi već je započela u Caritasu Šabac kao I kod partnera na ovom projektu, što stvara mogućnost za pružanje pomoći onima kojima je ovaj vid podrške neophodan.
 

 

 

Training for improvement of capacity in the area of palliative care

In organization of project partner Caritas Sabac, during two weekends in December, it was held training “palliative care in local community”.

Health and social workers and representatives of project partners at project “Support Life”, Bubamara Association, Home Ilok, Health Center Dr. Draga Ljočić and Caritas Šabac has attended this training.

Training is project activity within project “Support life” which is financed by Interreg-IPA CBC program Croatia-Serbia.

The main aim of this training was that human resources in involved institutions from healthcare and social welfare have strengthened capacities for integrated care of elderly and other vulnerable groups in community in the area of palliative care. 

Palliative care service already has started in Sabac institutions – partners on this project, which makes opportunities for providing assistance for ones who are in need of this type of support.

ILOK

U sklopu projekta Support Life:

Implementation of health and social services

for vulnerable groups projektni partner

Dom za starije i nemoćne osobe Ilok

je 18.09.2019. godine potpisao ugovor sa tvrtkom Planum građenje d.o.o.,

koja će biti zadužena za rekonstrukciju Doma Ilok i ugradnju dizala.

 

Radovi su započeli 17.10.2019. sa očekivanim rokom završetka kroz 10 mjeseci nakon čega će se rekonstruirani odjel opremiti namještajem i medicinskom opremom.

Odjel će imati 5 soba sa sveukupno 7 kreveta što je od velike važnosti s obzirom da je u Hrvatskoj  palijativna skrb još uvijek nedovoljno razvijena.

Budući da je na području naše županije veliki deficit kreveta za oboljele u terminalnoj fazi bolesti Dom Ilok će otvaranjem odjela povećati kapacitet za više od 50 % na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

 

As part of project - Support Life: Implementation of health and social services for vulnerable groups, project partner Home for the Elderly and Infirm People Ilok on September, 18th, 2019 signed contract with the company „Planum građenje d.o.o., which will be in charge of the reconstruction of the Home for Elderly and Infirm People Ilok and installation of elevator.

Proceeding started on October, 17th, 2019, with an expected completion date in ten months, after which the reconstructed department will be furnished with furniture and equipped with medical equipment.

The department will have 5 rooms with 7 beds which is of great importance considering that Palliative care is still underdeveloped in Croatia. Since there is a large deficit of beds for patients in the terminal phase of the illness in our County, Dom Ilok will increase the capacity by more than 50 %  in the Vukovar-Srijem County by opening a new department.

ILOK

2. partnerski sastanak, 15. studeni 2019.

 

Na sastanku su sudjelovali  uz Lead partnera predstavnici  Doma za starije i nemoćne Ilok 

te predstavnici Caritasa Šabac i Doma zdravlja dr. Draga Ljočić Šabac.

Tema sastanka  je bila  početak provedbe  zdravstveno/socijalnih usluga na Programskom području, uspostava mobilnih timova, početak radova u Domu Ilok, napredak te  problemi na koje nailaze partneri u obavljanju usluga i aktivnosti projekta.

2nd Partnership meeting, November  15, 2019. Ilok

The meeting was attended by the Lead partner representatives, the representatives of  Home Ilok,

the representatives of the Caritas Šabac and Health centar dr. Draga Ljočić Šabac .

The topic of the meeting was the begining of implementation of health /social services in the Program area, beginning of works  in the Home Ilok and the progress and problems faced by partners in the provision of services and project activities.

ZAGREB

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine C E P A M E T i Zagrebački institut za kulturu zdravlja organizirali su  poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE na kojem je sudjelovalo 32 zdravstveno socijalnih  djelatnika iz svih partnerskih organizacija a  koji će provoditi zdravstveno socijalne usluge i palijativnu skrb u mobilnim timovima za potrebe projekta  Support Life: Implementation of health and social services for vulnerable groups! ugovorenog u sklopu 2. Poziva Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija.

 

Tečaj se održao u dva termina 11.-13.10.2019. i 25.-27.10.2019. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4. Voditelji prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med. i prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med.

Jedan od osnovnih obilježja palijativne medicine je  rad u multidisciplinarnom timu a cjelokupna organizacija tečaja temelji se na edukaciji o radu u timu koristeći u velikoj mjeri metode iskustvenog učenja (igranja uloga, simulirane pacijente, video prikaze i sl.)

Tečajem su obuhvaćena osnovna obilježja palijativne medicine, tj. suvremeno definiranje palijativne medicine, povijesni razvoj palijativne medicine, organizacijski oblici u palijativnoj medicini, bioetički i zakonodavni okviri palijativne medicine, evaluacija rada u palijativnoj medicini te troškovi liječenja i osiguranje u palijativnoj medicini.

Polaznici su stekli znanja o načinima planiranja potreba za palijativnom medicinom,  znanja o psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik liječnik u palijativnoj medicini kao i odnosima među članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju, te vodećim psihološkim problemima u palijativnoj medicini.

Poseban je naglasak stavljen i na liječenje totalne boli različitim terapijskim opcijama.

 

 

 

 

 

 

 

 

School of medicine, University of Zagreb

 

The Center for palliative medicine, medicine ethics and communication skills C E P A M E T and

Zagreb Institute for the health culture organized the postgraduate course of permanent medical education of the 1. category, The basics of the palliative medicine, which was attended by health and social workers from all the project partners, who will provide the palliative care services in mobile teams, for the needs of project  Support Life: Implementation of health and social services for vulnerable groups!

One of the most important characteristics of the palliative medicine is multidisciplinary teamwork. The whole course is based on work in teams and it uses the experience learning (Role playing, simulating patients, videos, etc.).

The themes covered are: Contemporary palliative medicine, The history of palliative medicine, Organizational forms in palliative medicine, Bioethical and legal frames of the palliative medicine,

Evaluation of work in palliative medicine and The costs of the treatment and the insurance in palliative medicine.

The attendantsgained the knowledge about the planning the needs for palliative medicine, the psychological reactions to incurable disease, the important characteristics of the patient – doctor relationship and the relationships between the team members and announcing the bad news and the period of mourning, but also about the leading psychological problems in palliative medicine with a special accent of pain treatment and different therapeutic options.

ILOK

Novi projekt Doma za starije i nemoćne osobe Ilok "Support life“

 

U Domu za starije i nemoćne osobe Ilok 7.3.2019. je održan radni sastanak ravnateljice Doma Darije Nikolić sa županom Vukovarsko-srijemske županije Božom Galićem, pročelnicom upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinkom Čobanković te pročelnikom upravnog odjela za socijalnu skrb Darkom Dimićem.

 

Tema radnog sastanka bio je novoodobreni projekt Doma za starije i nemoćne osobe Ilok ''Support life'' koji je financiran sredstvima EU, čija je vrijednost 7,5 milijuna kuna.

 

''Za vrijeme trajanja projekta 24 mjeseca, sa udrugom Bubamara pružat ćemo usluge palijativnih timova na području Vukovarsko-srijemske županije. Osim rada palijativnih timova, naša ustanova će izvršiti rekonstrukciju jednog dijela ustanove. Rekonstrukcijom ćemo osigurati 7 ležajeva za osobe u terminalnoj fazi bolesti. Taj odjel će biti opremljen svom potrebnom medicinskom i ostalom opremom. Tu će biti zaposleni educirani stručni radnici. Na raspolaganju ćemo imati liječnika primarne zdravstvene zaštite, psihijatra, fizioterapeuta a važno je istaknuti i da će članovi obitelji moći u bilo koje vrijeme i neograničeno biti uz člana obitelji koji je obolio. To je nova vrsta usluge koja je potrebna, ne samo gradu Iloku nego i cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji te bi se ja ovom prilikom i zahvalila županiji na podršci koju nam je pružala tijekom provođenja i prethodnih projekata.  Nadam se da će se ta podrška i suradnja nastaviti i na ovom projektu i da ćemo osigurati potrebnu i kvalitetnu skrb ljudima u potrebi te podići kvalitetu života naših sugrađana'' –

rekla je ravnateljica Darija Nikolić.

 

''Suradnja Vukovarsko-srijemske županije i Doma za starije i nemoćne osobe Ilok je izuzetno dobra svih ovih godina. Čak i u velikim poteškoćama se, uz dobar i kvalitetan rad doma i uz suradnju, uspjelo napraviti najviše što se moglo, s obzirom na financije. No, dolaze bolji dani i mogućnost financiranja projekata iz EU i raznih operativnih programa. Vjerujem da će se dom lijepo urediti i da će biti lijepo mjesto i za rad i za korisnike. I dalje ćemo surađivati za boljitak građana grada Iloka i našu županiju u cijelosti'' –

istaknuo je vukovarsko-srijemski župan Božo Galić.

 

''Vukovarsko-srijemska županija ima poseban senzibilitet prema osobama treće životne dobi i u tom dijelu surađuje s domovima za stare i nemoćne osobe a ujedno je i osnivač tih domova. Moramo istaknuti kvalitetnu suradnju s ravnateljicom Darijom Nikolić kroz projekt ''Take care'' koji je završio a i nastavljamo surađivati i na ovom novom projektu. Imamo i projekt ''Kreativno zlatno doba'' gdje je također županija sudjelovala u radu projekta i pomagala financijski koliko je bila u mogućnosti. Također, imamo u budućnosti jednu suradnju vezanu uz beskućnike jer je dom za stare i nemoćne osobe jedno mjesto u kojem bi se trebali stacionirati beskućnici kada loši uvjeti nastupe u zimskom periodu. Svjesni smo toga da u ovom domu trebamo napraviti određene rekonstrukcije i popraviti kvalitetu ali siguran sam da ćemo u budućnosti u tome i uspjeti'' –

rekao je pročelnik Dimić.

 

''Ja bi htjela čestitati ravnateljici na dosadašnjim projektima i ovom projektu koji  je sad prošao. Osobno znam koliko ih je teško pripremiti i koliki je to proces da se projekt evaluira i odobri. Kao što je rekla ravnateljica, županija je uvijek bila uz dom i pomagali smo koliko smo mogli financijskim sredstvima, ali isto tako i savjetodavnom podrškom a i nekakvi prijateljski odnosi su se kroz godine ovdje stvorili. Vjerujem da će ovaj projekt pružiti jednu dodatnu vrijednost dosadašnjoj usluzi doma i svim njezinim korisnicima'' –

dodala je pročelnica Čobanković.

 

 

 

 

At the Home for the Elderly and Infirm People Ilok, on March 3rd, 2019, a meeting between the director of the Home Darija Nikolić, the mayor of Vukovar-Srijem County Božo Galić, the head of the

Department for Economy and Regional Development Zrinka Čobanković and the head of the Department for

Social Welfare, Darko Dimić.

The topic of the meeting was the newly approved project of the Home for the Elderly and Infirm People Ilok- 'Support life', funded by EU funds, worth 7.5 million HRK.

„During the 24-month project, with the Bubamara Association, we will provide palliative team services in the Vukovar-Srijem County. Besides the work of palliative teams, our institution will reconstruct one part of the institution. The reconstruction will provide 7 beds for people in the terminal phase of the disease. That department will be equipped with all the necessary medical and other equipment.

The educated professionals will be employed there. We will have at our disposal a doctor of primary care,

a psychiatrist, a physical therapist, and it is important to point out that family members will be able to stay with the ill family member unlimited and at any time.

This is a new type of service that is needed not only in the City of Ilok but in the entire Vukovar-Srijem County, and I would also like to thank the VSC for the support during our implementation of previous projects. I hope that this support and cooperation will continue in this project and that we will provide the necessary and quality care for people in need and raise the quality of life of our fellow citizens. '' - said director Darija Nikolic.

'' The cooperation between Vukovar-Srijem County and the Home for the Elderly and Infirm People Ilok has been extremely good all these years. Even in great difficulty, with the good and quality work of the home and with the cooperation, we managed to do the best we could with regard to finances. But better days are coming and the possibility of financing projects from the EU and various operational programs. I believe that the Home will be nicely remodeld and will be a nice place for future users.  We will continue to work together for the well-being of the citizens of Ilok and our whole VSC.“ - said  the mayor of Vukovar-Srijem County,Božo Galić.

'' The VSC has a special sensitivity to elderly people, and  cooperates with homes for the elderly and infirm, and is also the founder of these homes. We need to point out the quality cooperation with

Director Darija Nikolic through the project „Take Care“, which has ended but we continue to collaborate on this new project. We also have a project called '' The Creative Golden Age '' and the VSŽ also participated in the project and helped financially as much as it could. Also, in the future, we have one cooperation regarding the homeless, as the home for the elderly and infirm is one place where homeless people should be stationed when bad conditions occur in the winter. We are aware that in this home we need to make some renovations and improve the quality, but I am sure that we will succeed in this in the future. '' - said the head of the Department for Social Welfare, Darko Dimić.

„I would like to congratulate the director on the projects she has done so far and this project that was approved now. I personally know how difficult it is to prepare them and what the process is for the project to be evaluated and approved. As the director said, the county was always close with Home and we helped as much as we could with financial resources, but also with advisory support and some friendly relationships have been built up over the years here. I believe this project will add one additional value to the home service and all its users so far. '' - added the head of the Department for Economy and Regional Development

Zrinka Čobanković.

ZAGREB

16.05.2019., predstavnici naše Udruge „Bubamara“ sudjelovali su na predimplementacijskoj radionici u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu.

 

Na radionici se govorilo se o svim segmentima i dinamici implementacije projekta „Support Life“ ;

- pravni okviri, izvještavanje i financijsko upravljanje projektom, javna nabava, komunikacija te vizualni identitet.

 

Projekt „Support Life“ - Implementacija zdravstveno-socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju na Programskom području Vukovarsko-srijemske županije i Okruga Mačva, ugovoren je u okviru II. poziva Interreg IPA CBC Croatia – Serbia 2014-2020. Glavni cilj  projekta je podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim, palijativnim bolesnicima i osobama s invaliditetom kroz nastavak rada mobilnih timova u VSŽ, razvoj palijativne skrbi,  zdravstvenih i socijalnih usluga u Programskom području Okruga Mačva.

 

Aktivnosti projekta uključuju mobilne timove sa zdravstveno socijalnim uslugama koji će pružati usluge u ruralnim područjima VSŽ i Okruga Mačva, rekonstrukciju i adaptaciju odjela za palijativno zbrinjavanje osoba u terminalnim fazama bolesti u Domu za starije i nemoćne Ilok. Projekt će osigurati edukacije za 100 osoba u Programskom području a cilj je  unaprijediti osnovne vještine i kvalitete zdravstveno socijalnih radnika kroz kontinuirano usavršavanje u svrhu podizanja kvalitete u pružanju usluga. Projekt je nastavak i proširenje prethodnog uspješno implementiranog  projekta Take Care! u kojem smo prepoznali potrebe korisnika na terenu, ostvarili suradnju postojećih partnera i proširili mrežu novih partnera radi poboljšanja mehanizma pružanja usluga kroz prijenos znanja i iskustva a sve s ciljem zbrinjavanja najosjetljivijih skupina - teško bolesnih pacijenata i njihovih obitelji koji se suočavaju s teškim i neizlječivim bolestima.  Novo partnerstvo i nastavak dobre prakse u ovom projektu proširit će mrežu institucija uključenih u pružanje palijativne  skrbi  i biti međusobno povezane kako bi pružile dodatnu sigurnost palijativnim pacijentima u ruralnim područjima.

 

Ukupna vrijednost projekta: € 992 437.99

 

Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca (1.5.2019.-30.4.2021.)

 

Uz vodećeg partnera na projektu   „Bubamara“ Udruga osoba sa invaliditetom, na radionici su sudjelovali i predstavnici ostalih partnerskih organizacija: Dom za starije i nemoćne osobe Ilok,

Dom zdravlja  “Dr. Draga Ljočić” Šabac i Caritas Šabac.

 

 

 

 

On May 16, 2019, representatives of Partners organizations participated in a pre-implementation workshop

at the premises of the Ministry of Regional Development and European Union Funds in Zagreb.

The workshop talked about all segments and dynamics of the implementation of the project „Support Life“ - legal frameworks, project reporting and financial management, public procurement, communication and visual identity.

The "Support Life" project - Implementation of health-social services for vulnerable groups in the area of ​​Vukovar-Srijem County and the Mačva District was contracted under 2. call of Interreg

IPA CBC Croatia - Serbia 2014-2020. The main aim of the project is to provide accessibility and quality of health and social services for older, helpless, palliative patients and people with disabilities through the continuation of mobile teams in the VSŽ, the development of palliative care of health and social services in the Program Area of the Mačva District.

The activities of the project include mobile teams with health and social services that will provide services in the rural areas of the VSC and the Mačva County, the reconstruction and adaptation of the department for palliative care for people at terminal stages of illness at the Home Ilok.  The project will provide education for 100 people in the Program area and the goal is to improve the basic skills and qualities of health and social workers through continuous improvement in order to raise quality in the providing services.The project is a continuation and expansion of the previous successfully implemented project Take Care! in which we recognized the needs of the users in the field, established the cooperation of existing partners and expanded the network of new partners in order to improve the mechanism of providing services through the transfer of knowledge and experience with the aim of taking care of the most vulnerable groups - seriously ill patients and their families who are facing severe and incurable diseases. The new partnership and continuation of good practice in this project will expand the network of institutions involved in providing palliative care and

be interconnected to provide additional safety to palliative patients in rural areas.

Total value of the project: € 992 437.99

Total duration of the project: 24 months (1.5.2019.-30.4.2021.)

Along with the leading project partner- „Bubamara“ Association of people with disabilities,

the project partners are also the Home for the Elderly and Infirm People Ilok,

Health Center "Dr. Draga Ljocic" Šabac and Caritas Šabac.

ŠABAC

Uvodna konferencija projekta 

Support Life

 

30. srpnja 2019. u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Šabac održana je

Uvodna konferencija projekta „Support Life“ - Implementacija zdravstveno-socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju na Programskom području Vukovarsko-srijemske županije i Okruga Mačva, a ugovoren je u okviru 2. poziva Interreg IPA CBC Croatia – Serbia 2014-2020. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih partnerskih organizacija, kratko su predstavili svoje organizacije i ustanove kao i projektne aktivnosti samog projekta čija je implementacija započela 1. svibnja 2019.

Glavni cilj projekta je podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim, palijativnim bolesnicima i osobama s invaliditetom kroz nastavak rada mobilnih timova u VSŽ, razvoj palijativne skrbi, zdravstvenih i socijalnih usluga u Programskom području Okruga Mačva.

 

 

 

 

Kick off meeting of the Support Life

 

On July 30st, 2019, at the premises of the Šabac Center for Vocational Training was held

the Kick off meeting  of the project "Support life" - Implementation of health social services for vulnerable groups in the area of Vukovar-Srijem County and the Mačva District, that was contracted under II. call of Interreg IPA CBC Croatia - Serbia 2014-2020.

The conference was attended by all representatives of partner organizations, who briefly presented their organizations and institutes as well as project activities, whose implementation began on May 1st, 2019.

The main objective of the project is to raise accessibility and quality of health and social care services for the elderly, weak, palliative patients and people with disabilities through the continuation of work of mobile teams in VSŽ, the development of palliative care, health and social services in the Mačva District Program Area